Phù hiệu

Uy Tín - Chất Lượng - Đúng hẹn

0965299639 - 0908660468

htxvtcgmiennam@gmail.com

Phù hiệu
Ngày đăng: 16/05/2022 10:34 AM

Phù hiệu xe là một loại giấy tờ bắt buộc mà các xe muốn kinh doanh vận tải đều phải có.

Phù hiệu xe là mẫu giấy hoặc mẫu tem mà những xe hoạt động kinh doanh vận tải hiện nay phải dán khi lưu thông trên đường. Xem chi tiết 8 loại xe bắt buộc phải dán phù hiệu khi lưu thông Tại đây. 

Ảnh: LĐO
Đối với các loại xe kinh doanh vận tải, tài xế cần làm thủ tục xin cấp phù hiệu xe. Ảnh: LĐO

Cũng theo Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, để được cấp phù hiệu cho xe kinh doanh vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người dân nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu tại Sở Giao thông vận tải, nơi đã cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho đơn vị kinh doanh vận tải. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần nộp 1 bộ hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị định này.

- Bản sao giấy đăng ký xe ôtô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ôtô của cơ quan cấp đăng ký.

- Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân.

+ Hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác theo quy định.

Bước 2: Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có sai sót).

Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải.

Căn cứ vào đó, đơn vị kinh doanh vận tải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết việc cấp phù hiệu cho xe.

Thời hạn thực hiện trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định. Sở Giao thông vận tải sẽ cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn quy định.

Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Chỉ đường
Zalo
Hotline